KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un(“KVKK”) 10’uncu maddesi uyarınca Venor Turizm İşletmecilik ve Yönetim A.Ş. (“Biz”, “Veri Sorumlusu”, “Naskon Sapphire”) olarak, misafir olarak girişiniz esnasında size verilen konaklama formuna ve sizden aldığımız kimlik fotokopinize ilişkin siz misafirlerimizi ; kimliğimiz , kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız , kişisel verileri kime ve neden aktardığımız, hukuki sebeplerimiz, yöntemlerimiz ve haklarınız konusunda bilgilendirmek isteriz:

•Veri Sorumlusu: Uğur Çayırı Bal çiçek Sokak No:65 Ayaş/ANKARA adresinde kurulu Venor Turizm İşletmecilik ve Yönetim Anonim Şirketi (“Naskon Sapphire”)

Kişisel verileriniz;

• Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ve belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmekte, • Doğru ve gerektikçe güncel tutulmakta,

• İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü kullanılmakta ve,

• Hukuka uygun olarak belirlediğimiz saklama süresi boyunca muhafaza edilmektedir.

 

 

Kişisel

Veri

İlgili Kişi

İşleme Amacı

İşlememizdeki Hukuki Sebep

Toplama

Yöntemi

Veri Aktarımı

Ad-

Soyad

Form Dolduran Otel Misafiri

Otele gelen misafirlerimizi otel sistemine kayıt etmek

1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu’nun 2. maddesi uyarınca otel misafirlerinin kimlik bildirme belgelerini doldurarak kolluk makamlarıyla paylaşmak zorunda olmamız

Konaklama Belgesi ve Kimlik Fotokopisi Vasıtası ile- Yarı Otomatik

Jandarma sistemine kayıt yapılması suretiyle Jandarma ve Kovuşturma yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak adli ve kolluk makamları ile

Form Dolduran Otel Misafiri'nin Beraberindeki Misafirler

Form Dolduran Otel Misafirinin Annesi

 

 

 

 

Form Dolduran Otel Misafirinin Babası

 

 

Kimlik Fotokopisi Vasıtası ile-

Yapılmıyor.

 

Form Dolduran Otel Misafirinin Beraberindeki Misafirin Annesi

 

 

Yarı Otomatik

 

 

Form Dolduran Otel Misafirinin Beraberindeki Misafirin Babası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adres

Form Dolduran Otel Misafiri

Fatura kesmek

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 230. maddesi uyarınca

müşterinin adresini faturaya yazmak zorunda olmamız

Konaklama Belgesi Vasıtası ile- Yarı Otomatik

Yapılmıyor.

E-mail

Form Dolduran Otel Misafiri

Misafir ile iletişime geçebilmek

Misafir ile iletişime geçebilmede hizmet kalitemizi ölçmek ve muhafaza etmek bakımından meşru menfaatimizin olması

Konaklama Belgesi Vasıtası ile- Yarı Otomatik

Yapılmıyor.

Doğum

yeri

Form Dolduran Otel Misafiri

Otele gelen misafirlerimizi otel sistemine

1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu’nun 2. maddesi uyarınca otel misafirlerinin kimlik bildirme belgelerini doldurarak kolluk makamlarıyla paylaşmak zorunda olmamız

Konaklama Belgesi ve Kimlik Fotokopisi Vasıtası ile- Yarı Otomatik

Yapılmıyor.

Form Dolduran Otel Misafiri’nin Beraberindeki Misafirler

kayıt etmek

Kimlik Fotokopisi Vasıtası ile- Yarı Otomatik

 

Doğum

Tarihi

Form Dolduran Otel Misafiri

Otele gelen misafirlerimizi otel sistemine kayıt etmek

1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu’nun 2. maddesi uyarınca otel misafirlerinin kimlik bildirme belgelerini doldurarak kolluk makamlarıyla paylaşmak zorunda olmamız

Konaklama Belgesi ve Kimlik Fotokopisi Vasıtası ile- Yarı Otomatik

Yapılmıyor.

Form Dolduran Otel Misafiri’nin Beraberindeki Misafirler

Kimlik Fotokopisi Vasıtası ile- Yarı Otomatik

T.C.

Kimlik

Numara

Form Dolduran Otel Misafiri

Otele gelen misafirlerimizi otel sistemine kayıt etmek

1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu’nun 2. maddesi uyarınca otel misafirlerinin kimlik bildirme belgelerini doldurarak kolluk makamlarıyla paylaşmak zorunda olmamız

Kimlik Fotokopisi Vasıtası ile- Yarı Otomatik

Jandarma sistemine kayıt yapılması suretiyle Jandarma ve Kovuşturma yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak adli ve kolluk makamları ile

Form Dolduran Otel Misafiri’nin Beraberindeki Misafirler

Uyruk

Form Dolduran Otel Misafiri

Otele hangi uyruktan misafirlerin geldiği bilgisini olarak tutmak

Otelimizin misafir portföyü hakkında bilgi toplamada meşru menfaatimiz olması

Konaklama Belgesi Vasıtası ile- Yarı Otomatik

Yapılmıyor.

Telefon

Numara

Form Dolduran Otel Misafiri

Misafir ile iletişime geçebilmek

Konaklama esnasında ve sonrasında misafirle haberleşmeyi gerektiren durumlar ortaya çıktığı zaman misafir ile iletişime geçebilmede meşru

menfaatimizin

olması

Konaklama Belgesi Vasıtası ile- Yarı Otomatik

Yapılmıyor.

Meslek

Form Dolduran Otel Misafiri

Otele ağırlıklı olarak hangi meslekten misafir geldiği bilgisini tutmak

Otelimizin misafir portföyü hakkında bilgi toplamada meşru menfaatimiz olması

Konaklama Belgesi Vasıtası ile- Yarı Otomatik

Yapılmıyor.


Araç

Plakası

Form Dolduran Otel Misafiri

Otele gelen misafirlerimizi otel sistemine kayıt etmek

1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu’nun 2. maddesi uyarınca otel misafirlerinin kimlik bildirme belgelerini doldurarak kolluk makamlarıyla paylaşmak zorunda olmamız

Konaklama Belgesi Vasıtası ile- Yarı Otomatik

Jandarma sistemine kayıt yapılması suretiyle Jandarma ile

 

Form Dolduran Otel Misafiri

 

1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu’nun 2. maddesi uyarınca otel misafirlerinin kimlik bildirme belgelerini doldurarak kolluk makamlarıyla paylaşmak zorunda olmamız

 

 

Giriş

Tarihi

Form Dolduran Otel Misafiri’nin Beraberindeki Misafirler

Otele gelen misafirlerimizi otel sistemine kayıt etmek

Konaklama Belgesi Vasıtası ile- Yarı Otomatik

Jandarma sistemine kayıt yapılması suretiyle Jandarma ile

 

Form Dolduran Otel Misafiri

Otel

Sistemimizde misafirin kaldığı odanın tarihlere göre uygunluk durumunu kontrol edebilmek

Oteldeki müsaitlik durumunun tespit edilebilmesinde hizmetlerimizin devamlılığı açısından meşru menfaatimizin olması

Konaklama Belgesi Vasıtası ile- Yarı Otomatik

 

Çıkış

Tarihi

Form Dolduran Otel Misafiri’nin Beraberindeki Misafirler

Yapılmıyor.

 

Form Dolduran Otel Misafiri

 

1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu’nun 2. maddesi uyarınca otel misafirlerinin kimlik bildirme belgelerini doldurarak kolluk makamlarıyla paylaşmak zorunda olmamız

 

 

Oda

numara

Form Dolduran Otel Misafiri’nin Beraberindeki Misafirler

Otele gelen misafirlerimizi otel sistemine kayıt etmek

Konaklama Belgesi Vasıtası ile- Yarı Otomatik

Jandarma sistemine kayıt yapılması suretiyle Jandarma ile

 

Ayrıca Naskon Sapphire Genel alanlarda güvenliğiniz için görüntü ve ses kayıt sistemleri bulunmaktadır. Bu görüntü ve ses kayıtları gerektiğinde kolluk makamlarıyla paylaşılmaktadır.

 

6698 sayılı Kanunun 5. maddesi uyarınca;

(1) Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.

(2) Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kanun metninden de anlaşılacağı üzere, yukarıda kişisel verilerin nasıl ve ne şekilde saklandığı, veri aktarımının nerelere hangi koşullarda yapıldığı açıkça belirtilmiş olup, bilgilendirmeye ilişkin olarak misafirlerimiz, bu metni imzalayarak kişisel verilerinin işlemesi için ayrıca açık rızalarını kabul ve beyan etmektedirler.

Kişisel Verilerinizi Yurt İçindeki Üçüncü Kişilere aktarıyor muyuz?

Yetkili Merciler:

Ülkemizdeki yasal düzenlemeler nedeniyle kimlik verisi, iletişim verisi ve yukarıda sayılan diğer birçok kişisel veriyi mevzuatta açıkça yetkili kılınmış merciler ile dönemsel olarak veya talepleri üzerine kendileri ile paylaşırız.

Ayrıca, bir mahkeme kararı veya kanunla açıkça yetkili kılınmış idari bir mercinin talebi ile kişisel verileriniz, yetkilendirilmiş kişi veya kurumlar ile paylaşılır.

Üçüncü Kişiler:

Kişisel verilerinizin paylaşıldığı diğer bir grup ise iş birliği yaptığımız üçüncü kişilerdir. Bunların başında acenteler, online otel rezervasyon servisleri, Kargo firmaları gibi gerçek veya tüzel kişiler gelir. Kişisel verileriniz, karşılama, transfer vb. hizmet taleplerinizin karşılanması veya unutulan eşyalarınızın tarafınıza gönderilmesi, faturalarınızın ulaştırılması gibi amaçlarla bizim adımıza bu hizmetleri yerine getiren gerçek veya tüzel kişiler ile ilgili hizmetin yerine getirilmesi için gerekli olduğu ölçüde paylaşılmaktadır.

Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına Aktarıyor Muyuz?

Hayır, aktarmıyoruz.

Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre Saklanır?

Kişisel verilerinize dair saklama süreleri aşağıdaki belirtilen kriterler uyarınca belirlenmektedir:

-Kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse söz konusu veri, en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Mahkemelerden veya kanunla yetkili kılınmış idari mercilerden gelebilecek taleplerin tarafımıza geç ulaşması veya doğrudan tarafı olabileceğimiz bir ihtilafın meydana gelmesi ihtimallerine binaen, verilerinizin saklanması için mevzuatta öngörülen sürelere 6 ay -1 yıl gibi bir süre eklenerek verilerin saklama süresi belirlenmekte ve belirlenen sürenin sonunda söz konusu veriler silinmektedir

Kişisel Verilere İlişkin Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verilerinize ilişkin olarak;

-Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

-Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

-Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

-Yurt içinde verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

-Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

-Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kişisel Verilere İlişkin Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kurul’un belirlediği diğer yöntemler saklı kalmak üzere kişisel verilerinize ilişkin hak taleplerinizi, kimliğinizi doğrulayıcı belgelerle (nüfus cüzdanı kopyası vs.) info@venortruzim.com kayıtlı elektronik posta adresimize elektronik posta veya Uğur Çayırı mevki Balçiçek sk. No:65 Ayaş/ANKARA adresimize posta yoluyla iletebilirsiniz

İlettiğiniz bilgi ve belgelerin yanlış olması veya yetkisiz başvuru yapılması halinde başvurunuzu reddetme hakkımızı saklı tutarız.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yoluyla gönderilir.

 


Menü Gizle Menü Göster Başa Git
Yükleniyor